Regulamin świadczenia usług sklepu Drzewamodelarstwo.pl

Drzewamodelarstwo.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Robert Benasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dziewięć Robert Benasiewicz z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Łagodna 13/4, wpisaną do CEIDIG. NIP 9372299885.  Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie drzewamodelarstwo.pl.

Drzewamodelarstwo.pl jest sklepem internetowym,  za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy oraz odwiedzający mogą nabywać artykuły modelarskie.  Z uwagi na to iż artykuły modelarskie są wykonywane ręcznie, wszystkie zdjęcia zamieszczone w sklepie internetowym należy traktować jako poglądowe.

Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego artykułu, ilości i kliknięcie znaku „kupuję”.

Ceny w sklepie internetowym podane są w PLN lub jako równowartość PLN w Euro wg kursu walut NBP.

Po potwierdzeniu wyboru, Kupujący przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i danych kontaktowych.

Po dokonaniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia, wraz z jego indywidualnym numerem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamówienia realizowane są w ciągu 30 dni roboczych dni od momentu zaksięgowania wpłaty na konto. W przypadku dużej ilości zamówień, czas ten może się wydłużyć a orientacyjny czas realizacji zamówienia jest widoczny na stronie głównej sklepu internetowego. Każdorazowo kupujący jest powiadamiany o przybliżonym terminie realizacji zamówienia. Potwierdzenie zarejestrowania płatności oraz zrealizowanie zamówienia są wysyłane oddzielnie,  za pomocą poczty elektronicznej.

Zakupione przedmioty wysyłane są do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny.

Jeżeli kupujący chce otrzymać fakturę, w formularzu adresowym należy podać numer NIP 

W przypadku niedokonania zapłaty za zamówienie w ciągu 20 dni kalendarzowych zamówienie jest usuwane z systemu a Kupujący zostaje o tym fakcie poinformowany.

Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia Kupujący – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym,  a Sprzedający zwraca na rachunek bankowy Kupującego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

 W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane żadnym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma Dziewięć Robert Benasiewicz z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Łagodna 13/4. Wysyłając informację za pomocą formularza kontaktowego, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy oraz telefon. Ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.